ŠKOLA ULTRASONOGRAFIJE ŠTITASTE ŽLEZDE I PARAŠTITASTIH ŽLEZDA

U školi ultrazvuka štitaste i paraštitastih žlezda biće demonstriran pravilan način izvođenja ultrazvučnog pregleda ovih i okolnih struktura vrata, kao i stručna interpretacija i formulacija izveštaja normalnih i patoloških ultrazvučnih nalaza, a prema važećim klasifikacijama i nomenklaturama. Polaznici ove škole biće upoznati sa indikacijama i kontraindikacijama za ultrazvukom vođenu aspiracionu biopsiju tankom iglom, sa prednostima i nedostacima ove metode, tehnikom njenog izvođenja i osnovnim principima u tumačenju citološkog nalaza.

Ultrasonografija štitaste i paraštitastih žlezda

Početni termini Vreme održavanja Cena Predavači

02. 12. 2020. Dva puta nedeljno
Tokom tri nedelje
50 000 dinara Prof. dr Branislav Filipović

Prof. dr Svetlana Jelić