ŠKOLA ULTRAZVUKA RAZVOJNOG POREMEĆAJA KUKA

U školi ultrazuka kukova kod dece biće demonstriran pravilan način izvođenja ultrazvučnog pregleda, kao i stručna interpretacija i formulacija izveštaja normalnih i patoloških ultrazvučnih nalaza, a prema važećim klasifikacijama i nomenklaturama. Poseban akcent u ovoj školi biće stavljen na primenu ultrazvuka u prevenciji nastanka iščašenja kuka kod novorođenćadi i odojčadi.

ULTRASONOGRAFIJA RAZVOJNOG POREMEĆAJA KUKA

Početni termini Vreme održavanja Cena Predavači

27. 09. 2020. (popunjen termin)

05. 10. 2020.

Dva ponedeljka15:00-20:00 25 000 dinara Prof. dr Lazar Stijak

asistent dr. sci. med. Ninoslav Begović