O nama

Stručni tim Udruženja "Zemeho edukacija" osmislio je više edukativnih programa namenjenih specijalizantima i lekarima svih specijalnosti. Naš jedinstveni koncept usvajanja teorijskog znanja kroz praktičnu obuku podstiče polaznike na interaktivno učešće, povećanje nivoa fokusiranosti i efikasno učenje, kao i logičko razmišljanje i samostalnost u rešavanju dijagnostičkih dilema. Pored toga, naš koncept obuhvata najpre sagledavanje celine kroz upoznavanje sa krucijalnim činjenicama vezanim za oblast koja se savladava, a potom se fokusiramo na detalje. Ono što je zajedničko za sve naše škole ultrasonografije jeste veliki broj pregledanih pacijenata, što značajno utiče na samopouzdanje polaznika prilikom kasnijeg samostalnog rada i na kvalitetno i dugo pamćenje naučenih znanja i veština.

Screenshot_1
sertifikat firma od poverenja-page-001