Pravila i uslovi

Cene programa KME (i ostalih edukacija koje se organizuju u okviru udruženja ZEM EHO) su izražene u evrima, a plaćaju se isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, gotovinom ili uplatom na tekući račun udruženja „ZEM EHO“. Prilikom rezervacije termina za odabrani program KME uplaćuje se akontacija 20 %, a ostatak se plaća u dve jednake rate, prva na dan početka kursa a druga rata najkasnije nedelju dana pre završetka kursa. Otkazivanje rezervacije ili pomeranje za drugi termin ili drugi program KME moguće je najkasnije dve nedelje pre početka rezervisanog termina. U slučaju neblagovremenog otkazivanja rezervacije udruženje „ZEM EHO“ zadržava uplaćenu akontaciju u celosti. Takođe, „ZEM EHO“ zadržava pravo da otkaže održavanje KME ili promeni najavljeni termin održavanja u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika ili tehničke nemogućnosti da se održi program KME u predviđenom terminu. Ukoliko polaznicima novi termin održavanja ne bude odgovarao, udruženje „ZEM EHO“ će u potpunosti vratiti uplaćeni iznos.

Sve dodatne informacije o kursevima možete dobiti putem telefona 069/534-5011 ili putem elektronske pošte: udruzenjezemeho@gmail.com

Call Now Button