Škola kliničke anatomije trupa

Анатомија представља полазну основу неопходну за учење и разумевање претклиничких и клиничких дисциплина. Као услов за добру надоградњу у медицинској едукацији, знање анатомије чини „костур“ на који медицински радници клиничких и претклиничких дисциплина надовеезују комплекснија медицинска знања.

У наведеној школи полазници ће бити теоријски упознати са основним анатомским карактеристикама зидова и отвора грудног коша, као и органа у грудном кошу. Посебан остврт биће дат на поделу средогруђа и органе у њему. Срце као централни орган крвотока биће представљено десктиптивно, топографски и функционално, са посебним освртом на грађу и спроводни систем.  Уз грађу и односе плућа са околним органима биће функционално представљен мали крвоток. Зидови трбуха ће бити описани по слојевима, са посебним освртом на слабе тачке које могу бити предуслов за стварање хернија. Биће обрађена анатомија читавог дигестивног тубуса и жлезда придодатих њему као и ембриолошки развој дигестивног система. Такође биће прадстављена и анатомија органа ретроперитонеалног простора заједно са великим крвним судовима. На крају, учесници ће бити упознати са поделом карличне дупље на ложе уз помоћ унутрашње карличне овојнице и поделом међице. Уз наведене регионе биће дескриптивно и топографски описани унутрашњи и спољашњи полни органи мушкарца и жене, као и изводни органи мокраће и терминални део дебелог црева, који топографски припада карличној дупљи. 

Посебан осврт биће дат на правилну идентификацију ових анатомских структура на сликама кадаверског материјала.

Prvi terminVreme održavanjaCenaPredavači

10. 12. 2020.

17. 02. 2021.
Osam dana po 4 časa20000
dinara
Prof. dr Lazar Stijak