ŠKOLA ULTRASONOGRAFIJE SRCA

Škola bazične ehokardiografije svojim polaznicima obezbeđuje demonstraciju pravilne tehnike ehokardiografskog pregleda i stručnu interpretaciju dobijenih ehokardiografskih parametara. Kroz teoretski i praktičan rad polaznici će najpre biti upoznati sa anatomskim karakteristikama srca, morfologijom srčanih zalistaka i njihovom fukcionalnošću u zdravom srcu kao i načinima procene funkcionalnosti srčanog mišića ehokardiografskim pregledom. U skladu sa savremenim tendencijama, posebna pažnja posvećena je savremenim preporukama za procenu dijastolne funkcije leve komore i funkcije desnog srca. Posebna pažnja je posvećena ehokardiografskom nalazu u različitim oboljenjima miokarda i perikarda sa posebnim osvrtom na ulogu ehokardiografije u dijagnostici kardiomiopatija i infektinvnog endokarditisa.

ШКОЛА УЛТРАСОНОГРАФИЈЕ СРЦА

Почетни термини

Време одржавања

Цена

 
Не одржава се у 2023. години

Прве недеље сваки дан од понедељка до петка од 15:00, а потом уторком и средом од 15:00, девет термина.  

 

 

       
Call Now Button