ŠKOLA ULTRASONOGRAFIJE SRCA

Škola bazične ehokardiografije svojim polaznicima obezbeđuje demonstraciju pravilne tehnike ehokardiografskog pregleda i stručnu interpretaciju dobijenih ehokardiografskih parametara. Kroz teoretski i praktičan rad polaznici će najpre biti upoznati sa anatomskim karakteristikama srca, morfologijom srčanih zalistaka i njihovom fukcionalnošću u zdravom srcu kao i načinima procene funkcionalnosti srčanog mišića ehokardiografskim pregledom. U skladu sa savremenim tendencijama, posebna pažnja posvećena je savremenim preporukama za procenu dijastolne funkcije leve komore i funkcije desnog srca. U daljem toku, učesnicima će biti omogućena obuka iz dijagnostike i kvantifikacije valvularnih oboljenja, karakteristike nalaza u ishemijskoj bolesti srca i urgentnim stanjima kao što su akutni infarkt miokarda, plućna embolija, disekcija aorte i tamponada perikarda. Posebna pažnja je posvećena ehokardiografskom nalazu u različitim oboljenjima miokarda i perikarda sa posebnim osvrtom na ulogu ehokardiografije u dijagnostici kardiomiopatija i infektinvnog endokarditisa. Nalaz kod bolesnika sa veštačkim valvulama i potencijalne komplikacije koje se mogu otkriti ehokardiografskim pregledom te urođene srčane mane i najčešći nalaz kod odraslih sa posebnom pažnjom su obrađeni u ovom kursu.

ШКОЛА УЛТРАСОНОГРАФИЈЕ СРЦА

Почетни термини

Време одржавања

Цена

Предавачи

09. 03. 2021.

Прве недеље сваки дан од понедељка до петка од 15:00 до 19:30, а потом уторком и средом од 15:00 до 19:00 девет термина.  

129 800 динара

Проф. др Лазар Стијак, др сци. мед. Ирена Живановић, др сци. мед. Тамара Јакимов

20. 07. 2021.

Прве недеље сваки дан од понедељка до петка од 15:00 до 19:30, а потом уторком и средом од 15:00 до 19:00 девет термина.  

129 800 динара

Проф. др Лазар Стијак, др сци. мед. Ирена Живановић, др сци. мед. Тамара Јакимов