ŠKOLA ULTRASONOGRAFIJE ŠTITASTE ŽLEZDE I PARAŠTITASTIH ŽLEZDA

Ultrasonografski pregled štitaste žlezde predstavlja lako dostupnu, neinvazivnu, bezbednu i informativnu dijagnostičku metodu koja omogućava morfološki prikaz štitaste žlezde i okolnih struktura vrata u uzdužnim, kosim i poprečnim presecima. Za adekvanu interpretaciju ultrazvučnih nalaza štitaste žlezde i okolnih struktura vrata potrebno je dobro poznavanje njihove uporedne topografske i ultrasonografske anatomije, tako da će poseban osvrt u ovoj školi ultrazvuka biti namenjen upravo upoznavanju sa korelacijom nalaza standardne i ultrasonografske anatomije organa vrata. U školi ultrazvuka štitaste i paraštitastih žlezda biće demonstriran pravilan način izvođenja ultrazvučnog pregleda ovih i okolnih struktura vrata, kao i stručna interpretacija i formulacija izveštaja normalnih i patoloških ultrazvučnih nalaza, a prema važećim klasifikacijama i nomenklaturama. Polaznici ove škole biće upoznati sa indikacijama i kontraindikacijama za ultrazvukom vođenu aspiracionu biopsiju tankom iglom, sa prednostima i nedostacima ove metode, tehnikom njenog izvođenja i osnovnim principima u tumačenju citološkog nalaza.

ШКОЛА УЛТРАЗВУКА ШТИТАСТЕ И ПАРАШТИТАСТИХ ЖЛЕЗДА

Почетни термини

Време одржавања

Цена

Предавачи

04. 03. 2022.

Четвртком 15:00-20:00; Суботом 14:30-19:30; Током три недеље

50 000 динара

 

09. 09. 2022. Четвртком 15:00-20:00; Суботом 14:30-19:30; Током три недеље 50 000 динара  
Call Now Button