ŠKOLA ULTRASONOGRAFIJE ŠTITASTE ŽLEZDE I PARAŠTITASTIH ŽLEZDA

U školi ultrazvuka štitaste i paraštitastih žlezda biće demonstriran pravilan način izvođenja ultrazvučnog pregleda ovih i okolnih struktura vrata, kao i stručna interpretacija i formulacija izveštaja normalnih i patoloških ultrazvučnih nalaza, a prema važećim klasifikacijama i nomenklaturama. Polaznici ove škole biće upoznati sa indikacijama i kontraindikacijama za ultrazvukom vođenu aspiracionu biopsiju tankom iglom, sa prednostima i nedostacima ove metode, tehnikom njenog izvođenja i osnovnim principima u tumačenju citološkog nalaza.

Ultrasonografija štitaste i paraštitastih žlezda

Početni termini Vreme održavanja Cena Predavači

11. 12. 2020.

05. 02. 2021.

Dva puta nedeljno
Tokom tri nedelje
50 000 dinara Prof. dr Branislav Filipović

Prof. dr Svetlana Jelić