ŠKOLA ULTRASONOGRAFIJE ŠTITASTE ŽLEZDE I PARAŠTITASTIH ŽLEZDA

Ultrasonografski pregled štitaste žlezde predstavlja lako dostupnu, neinvazivnu, bezbednu i informativnu dijagnostičku metodu koja omogućava morfološki prikaz štitaste žlezde i okolnih struktura vrata u uzdužnim, kosim i poprečnim presecima. Za adekvanu interpretaciju ultrazvučnih nalaza štitaste žlezde i okolnih struktura vrata potrebno je dobro poznavanje njihove uporedne topografske i ultrasonografske anatomije, tako da će poseban osvrt u ovoj školi ultrazvuka biti namenjen upravo upoznavanju sa korelacijom nalaza standardne i ultrasonografske anatomije organa vrata. U školi ultrazvuka štitaste i paraštitastih žlezda biće demonstriran pravilan način izvođenja ultrazvučnog pregleda ovih i okolnih struktura vrata, kao i stručna interpretacija i formulacija izveštaja normalnih i patoloških ultrazvučnih nalaza, a prema važećim klasifikacijama i nomenklaturama.

ШКОЛА УЛТРАЗВУКА ШТИТАСТЕ И ПАРАШТИТАСТИХ ЖЛЕЗДА

Термини

Време одржавања

Цена

 

15., 16., 17., 22., 23 и 24. Децембар 2023. године 

Петком и суботом од 16 часова, недељом од 10 часова, током две недеље

 

 

       
Call Now Button