Škola ultrasonografije Trbuha i male karlice

Ultrasonografski pregled abdomena predstavlja bazičnu, neinvanzivnu dijagnostičku metodu koja omogućava morfološki prikaz organa trbuha u longitudinalnim, kosim i transverzalnim presecima. Za adekvatnu interpretaciju ultrazvučnih nalaza organa trbuha potrebno je dobro poznavanje topografske anatomije organa, tako da će poseban osvrt u školi ultrazvuka biti upoznavanje sa korelativnim nalazima standardne i eho anatomije. Takođe će biti demonstriran pravilan način izvođenja ultrazvučnog pregleda trbuha i male karlice, kao i stručna interpretacija normalnih i patoloških ultrazvučnih nalaza abdomena i male karlice. Poseban akcenat u ovoj školi biće stavljen na primenu ultrazvuka u diferencijaciji urgentnih gastroenteroloških stanja.

  • Intenzivni kurs održava se 7 dana svakodnevno

ШКОЛА УЛТРАЗВУКА ТРБУХА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

Почетни термини

Време одржавања

Цена

 

14. – 20. Јун 2024. године

Седам дана у континуитету

радним данима од 15:30,

викендом од 10:00

 

 

08. – 15. Септембар

2024. године

Седам дана у континуитету

радним данима од 15:30,

викендом од 10:00

   
Call Now Button