ŠKOLA ULTRASONOGRAFIJE TRBUHA I MALE KARLICE

Ultrasonografski pregled abdomena predstavlja bazičnu, neinvanzivnu dijagnostičku metodu koja omogućava morfološki prikaz organa trbuha u longitudinalnim, kosim i transverzalnim presecima. Za adekvatnu interpretaciju ultrazvučnih nalaza organa trbuha potrebno je dobro poznavanje topografske anatomije organa, tako da će poseban osvrt u školi ultrazvuka biti upoznavanje sa korelativnim nalazima standardne i eho anatomije. Takođe će biti demonstriran pravilan način izvođenja ultrazvučnog pregleda trbuha i male karlice, kao i stručna interpretacija normalnih i patoloških ultrazvučnih nalaza abdomena i male karlice. Poseban akcenat u ovoj školi biće stavljen na primenu ultrazvuka u diferencijaciji urgentnih gastroenteroloških stanja.

Ultrasonografija trbuha i male karlice

Početni termini Vreme održavanja Cena Predavači

04. 12. 2020.

 

05. 03. 2021.

 

Petkom,

15:30-20:30

Subotom,

10:00-15:00

Tokom četiri nedelje

 

58 600 dinara

 

 

Prof. dr Branislav Filipović

 

 

 

Prof. dr Lazar Stijak

Doc dr Branka Filipović

  • Intenzivni kurs održava se 7 dana kontinuirano po 5h
Početni terminVreme održavanjaCenaPredavači

23. 10. 2020.
(popunjen termin)

11. 01. 2021.

7 dana u kontinuitetu,
od 15:30 do 20:30
58 600 dinaraProf. dr Branislav Filipović

Prof. dr Lazar Stijak

Doc. dr Branka Filipović