ŠKOLA ULTRASONOGRAFIJE TRBUHA I MALE KARLICE

Ultrasonografski pregled abdomena predstavlja bazičnu, neinvanzivnu dijagnostičku metodu koja omogućava morfološki prikaz organa trbuha u longitudinalnim, kosim i transverzalnim presecima. Za adekvatnu interpretaciju ultrazvučnih nalaza organa trbuha potrebno je dobro poznavanje topografske anatomije organa, tako da će poseban osvrt u školi ultrazvuka biti upoznavanje sa korelativnim nalazima standardne i eho anatomije. Takođe će biti demonstriran pravilan način izvođenja ultrazvučnog pregleda trbuha i male karlice, kao i stručna interpretacija normalnih i patoloških ultrazvučnih nalaza abdomena i male karlice. Poseban akcenat u ovoj školi biće stavljen na primenu ultrazvuka u diferencijaciji urgentnih gastroenteroloških stanja.

Ultrasonografija trbuha i male karlice

Početni termini Vreme održavanja Cena Predavači

17. 01. 2020.

 

06. 03. 2020.

Petkom,

15:30-20:30

 

Subotom,

10:30-15:30;

Tokom četiri nedelje

(osam dana)

58 600 dinara

 

 

 

 

Prof. dr Branislav Filipović

 

 

 

Prof. dr Lazar Stijak

Doc dr Branka Filipović

  • Intenzivni kurs održava se 8 dana kontinuirano po 5h
Početni terminVreme održavanjaCenaPredavači
21. 01, 2020,8 dana u kontinuitetu,
od 15:30 do 20:30
58 600 dinaraProf. dr Branislav Filipović
Prof. dr Lazar Stijak
Doc. dr Branka Filipović