ŠKOLA ULTRAZVUKA RAZVOJNOG POREMEĆAJA KUKA

U školi ultrazuka kukova kod dece biće demonstriran pravilan način izvođenja ultrazvučnog pregleda, kao i stručna interpretacija i formulacija izveštaja normalnih i patoloških ultrazvučnih nalaza, a prema važećim klasifikacijama i nomenklaturama. Poseban akcent u ovoj školi biće stavljen na primenu ultrazvuka u prevenciji nastanka iščašenja kuka kod novorođenćadi i odojčadi.

ULTRASONOGRAFIJA RAZVOJNOG POREMEĆAJA KUKA

Početni termini Vreme održavanja Cena Predavači

09. 11. 2020.

07. 12. 2020.

Dva ponedeljka 25 000 dinara Prof. dr Lazar Stijak

asistent dr. sci. med. Ninoslav Begović