Urgentni – “Fast” ultrazvuk

Фаст (FAST-Focused Assessment with Sonography for Trauma) је техника која се обавља још у време иницијалног прегледа пацијента са траумом (у ургентном центру или служби хитне помоћи). Главни циљ овог прегледа је да идентификује слободну интраперитонеалну течност омогућавајући тренутни наставак лечења у операционој сали или са друге стране наставак прегледа другим имиџинг методама. Фаст техника је у потпуности заменила дијагностичку перитонеалну лаважу као пожељни почетни метод за процену хемоперитонеума.

„ФАСТ“ УЛТРАЗВУК У УРГЕНТНИМ СТАЊИМА

Почетни термини

Време одржавања

Цена

 

 

Три дана заредом од 15:00

 

 

       
Call Now Button