Urgentni – “Fast” ultrazvuk

Фаст (FAST-Focused Assessment with Sonography for Trauma) је техника која се обавља још у време иницијалног прегледа пацијентаса траумом (у ургентном центру или служби хитне помоћи) Главни циљ овог прегледа је да идентификује слободну интраперитонеалну течност омогућавајући тренутни наставак лечења у операционој сали или са друге стране наставак прегледа другим имиџинг методама. Ограничења су следећа: ниска специфичност за место крварења, за повреде ретроперитонеума, за евалуацију повреда паренхима, за повреде црева и мезентеријума.Фаст техника је у потпуности заменила дијагностичку перитонеалну лаважу као пожељни почетни метод за процену хемоперитонеума.

„ФАСТ“ УЛТРАЗВУК У УРГЕНТНИМ СТАЊИМА

Почетни термини

Време одржавања

Цена

Предавачи

05. 02. 2022.

Три суботе

од 15:00-20:00

35 000 динара

 

       
Call Now Button